Reference - Liberecký kraj tisknout
Pro Krajský úřad Libereckého kraje jako pořizovatele:
územní plán velkého územního celku Liberecký kraj, koncept 2003
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje, vydané 2011
Aktualizace č.1 zásad územního rozvoje Libereckého kraje, vydaná 2021

Pro Liberecký kraj:
komplexní analýza ekonomické základny okresu Liberec (pořizovatel OkÚ), 1998
komplexní analýza ekonomické základny okresu Česká Lípa (pořizovatel OkÚ), 1998
VÚSC Liberecký kraj 1.etapa – ekonomická základna (pořizovatel OkÚ Liberec), 1998
Strategie regionálního rozvoje VÚSC Liberecký kraj-2.etapa, 1999
Program rozvoje Libereckého kraje - 2000
SAUL, s.r.o. U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4; e-mail: info@saul-lbc.cz; URL: www.saul-lbc.cz